Lassi Noponen

A market economy, liberal democracy

and individual freedoms are

the basis of our well-being.

Suomessa käytävässä ympäristökeskustelussa suuret ja pienet asiat pitäisi pystyä erottamaan nykyistä paremmin.

Ilmastonmuutos on systeeminen globaali ongelma, jonka vaikutukset näkyvät lähiluonnon ongelmina. Globaalia ongelmaan tulee ratkaista siellä missä se aiheutetaan ja lähiluontoa hoidetaan lähipiirissä. Suomen hiilijalanjälki ei ole maailman mittakaavassa ongelma, ja suomalainen tuotanto on usein puhtaampaa kuin kilpailijamaiden. Työ ja tuotanto Suomessa on ekoteko ja sitä tulee puolustaa.

Meidän todellinen mahdollisuutemme globaaliin vaikuttavuuteen on ns. “kädenjälki”, joka toteutuu niin, että Suomesta viedään edistyksellistä ilmastoteknologiaa maailman markkinoille. Nämä teknologiat ja ratkaisut ovat Suomelle merkittävä talouskasvun ja hyvinvoinnin lähde.

 

Suomen hiilikädenjälki syntyy teknologian viennistä

 

Jotta tämä planeetta ja sen elinkelpoisuus voidaan turvata, ilmastonmuutoksen torjunta ja biodiversiteetin säilyttäminen ovat yksinkertaisesti elintärkeitä. Väestönkasvu ja nykyiset elintapamme ovat kuluttamassa loppuun kallisarvoiset luonnonvaramme ja ihmiskunnan on toimittava nopeasti, jotta todella vakavilta seurauksilta vältytään.

Yhteiset ponnistelut

 

Ympäristön heikkenevään tilaan reagointi onkin tapahtumassa huomattavalla nopeudella monilla rintamilla. Valtiot tiukentavat ympäristölainsäädäntöä yhdessä ja itsenäisesti, ympäristöjärjestöt tekevät tärkeää työtä luonnon puolustamiseksi, yritykset ovat joukkoina suuntaamassa kohti vähäpäästöisyyttä ja ihmiset huomioivat päivittäisessä elämässään valintojensa ulkoisvaikutukset.

Kaikki tämä yhteinen ponnistelu on tärkeää, jotta voimme saavuttaa haluamamme: puhtaan ympäristön. Myös sijoittajat yhä enenevässä määrin näkevät valtavan mahdollisuuden olla mukana muokkaamassa maailmaa resurssitehokkaampaan suuntaan.

Suomi on merkittävä ympäristöteknologiamaa

 

Suomessa on runsaasti maailman parasta teknologiaa energian merkittävään säästöön teollisuudessa, kiinteistöissä ja liikenteessä. Meillä on merkittävästi luonnonvaroja säästävää uutta kiertotalousteknologiaa. Meillä on kehitetty uusia materiaaleja jotka korvaavat mm. muovin käyttöä. Meillä on myös huipputeknologiaa kestävään ruoan tuotantoon ja koko ruokaketjun hallintaan. Lisäksi maassamme on uraauurtavaa vesiteknologiaa, joka osaltaan liittyy kiinteästi myös energiankäytön vähentämiseen.

 

Suomen mahdollisuus vaikuttaa

 

Suurin vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja planeetan elinkelpoisuuden säilyttämiseen saadaan vaikuttamalla teknologialla energiajärjestelmien ja esim. suurkaupunkien kehitykseen maailmalla. Suomen 5,5-miljoonaisen väestön vaikutus hiilidioksidin kokonaispäästöihin maailmassa on erittäin vähäinen, vaikka maamme CO2-päästöt asukasta kohden ovat Euroopan muihin maihin verrattuna korkeat.

 

Suomen rooli ympäristökysymysten hallinnassa on olla paikka, jossa koulutuksen, tieteen ja yritystoiminnan avulla kehitetään huippuluokan ympäristöteknologiaa maailman tarpeisiin. Meidän ei kotimaassa tule tehdä politiikka ratkaisuja, joilla on vain symbolinen ympäristövaikutus mutta jotka heikentävät suomalaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä tai Suomen elinvoimaa. Suomen suurin positiivinen ympäristövaikutus maailmassa voidaan saavuttaa katsomalla ulospäin ja ottamalla maailmalla tehokkaasti käyttöön hienoja suomalaisia ympäristöratkaisuja.