Lassi Noponen

Marknadsekonomi, liberal demokrati

och individuella friheter är grunden

för vårt välbefinnande.