Lassi Noponen

Marknadsekonomi, liberal demokrati

och individuella friheter är grunden

för vårt välbefinnande.

Ehdokkaan tuoteseloste

 

Olen toiminut yrittäjänä ja pääomasijoittajana vuodesta 2000. Olen ympäristöteknologiayhtiö Loudspring Oyj:n ja Proventia Group Oyj:n perustajia ja toiminut pitkään molempien toimitusjohtajana ja/tai hallituksen puheenjohtajana. Näiden yhtiöiden kautta olen ollut kaksikymmentä vuotta mukana etsimässä ratkaisuja ihmiskuntaa uhkaaviin suuriin ympäristöongelmiin, ilmastonmuutokseen ja luontokatoon. Ennen yrittäjäuraa työskentelin investointipankkiirina sekä 90-luvulla pitkään Neste Oyj:n asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutukseltani olen OTK (Turun yliopisto), M.Sc. (Management), (London Business School). Minut on valittu Cleantech Scandinavia Hall of Fameen vuonna 2008.

 

Olen länsi- pohjoismaasuuntautunut arvoliberaali optimisti. Olen opiskellut Britanniassa ja asunut useaan otteeseen Yhdysvalloissa ja Ruotsissa. Olen työskennellyt paljon Intiassa ja Kiinassa. Uskon Suomeen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Pelko pois, Suomi on aina haluttu kumppani.

 

Perussuomalaiset ovat nykyään ainoa puolue, joka puolustaa Suomen itsenäisyyttä, ymmärtäen taloudelliset realiteetit ja ottamalla erilaisissa asemissa olevat ihmiset huomioon. Ainoa puolue, joka selkeästi edustaa suomalaisia ihmisiä, eikä koti- ja ulkomaisia etu- ja painostusryhmiä. Ainoa puolue, joka haluaa pitää päätösvallan suomalaisten asioista Suomessa. Pelko pois, me osaamme kyllä.

Kaikissa puolueissa on poliitikkoja, joiden ajattelua arvostan. Arvostan esimerkiksi järki-kokoomuslaisten Juhana Vartiaisen ja Elina Lepomäen vastuullista talouslinjaa, mutta heidän ja Kokoomuksen arvoista minut erottaa erityisesti muutama tärkeä asia: uskon itsenäiseen Suomeen, enkä Kokoomus-eliitin tapaan kannata Suomen alistumista EU:n henkiseen ja juridiseen talutusnuoraan, yhteisvelkaan ja liittovaltioon. Toinen merkittävä ero on että, en kannata porttien avaamista kehitysmaiden halpatyövoimalle ja kolmanneksi historian harrastajana koen myös ammattiyhdistysliikkeen arvokkaaksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa enkä Kokoomuksen tapaan aja sen tuhoamista, mutta edellytän kyllä sen uudistumista. Lopuksi, Kokoomuksen ja vähän muidenkin puolueiden linjasta minut erottaa myös se, että en hyväksy luonnollisten monopolien yksityistämistä.

 

Vasemmiston tapaan pidän järkevänä yhteiskunnan selvää roolia perus-terveydenhuoltopalvelujen järjestämisessä Suomessa, mutta vasemmistosta minut tietysti erottaa se, että olen länsisuuntautunut, uskon yksilönvapauteen, markkinatalouteen ja yrittäjyyteen, enkä halua tuoda joka paikkaan tehotonta sosialismia. Toinen ero on sama kuin Kokoomukseen, kaikki suuri ei ole tavoiteltavaa ja en kannata Suomen taantumista sirpaleeksi EU:n kansojen mereen. Suurimman osan työuraani olen ollut tekemisissä ympäristöongelmien ratkaisemisen kanssa. Vihreistä minut erottaa se, että minua kiinnostaa todellinen mitattava ympäristö impakti, ei symbolipolitiikka eikä hyvesignalointi johon vihreät ovat Suomessa vajonneet. Keskustalla on kannatettavia arvoja, mutta käytännön tasolla se on mielestäni maaseutu-lobbyn edunvalvoja. Kannatan vahvasi Suomen kaksikielisyyttä, mutta RKP on mielestäni lähinnä yhden asian liike. Pelko pois, meitä yhdistää paljon enemmän kuin meitä erottaa.

 

Minulle perussuomalaisuus ei tarkoita, että vastustaa muita vaan sitä, että haluaa rakentaa Suomen omaa pohjaa. Helsingin ja Suomen kehittäminen edellyttää vahvaa omaa pohjaa ja yhteistyötä. Oma pohja puuttuu, jos asiassa kun joka asiassa hännystellään EU:ta ja katsotaan, ettei yksin osata, pidä ryhtyä tai pystytä mihinkään. Suomalaisten päättäjien pitää edustaa suomalaisia EU:ssa, ei EU:ta Suomessa.

 

Suomen ja Helsingin rooli globaalien ympäristökysymysten hallinnassa on ennen kaikkea olla paikka, jossa koulutuksen, tieteen ja yritystoiminnan avulla kehitetään ympäristöteknologiaa maailman tarpeisiin. Meidän ei politiikassa tule tehdä mitään ratkaisuja, joilla on vain symbolinen ympäristövaikutus, mutta jotka heikentävät suomalaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä.

Helsingin kansainvälinen kilpailuvaltti houkuttelevana kaupunkina on myös luonnonläheisyys. Se on luksusta, jota sekä kaupunkilaiset että kansainvälisen tason osaajat Helsingissä arvostavat. Helsingin ainutlaatuinen lähiluonto on tärkeä kansainvälinen vetovoimatekijä, sillä palkkatasolla tai uramahdollisuuksilla emme voi kilpailla.

 

Itsestään selvää on, että kannatan kaikkien tasa-arvoista kohtelua. Sukupuoli, uskonto, etninen tausta tai seksuaalinen suuntautuminen eivät saa vaikuttaa kohteluun.